Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
JKP ČISTOĆA
Adresa: RADE DRAKULIĆA 12, 25000 Sombor
Telefon: 025/25-788, 025/24-326
www.cistoca.co.rs