Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
PORESKA UPRAVA SOMBOR
Adresa: STAPARSKI PUT 25, 25000 Sombor
Telefon: 025/22-155