Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE SOMBOR
Adresa: TRG CARA LAZARA 11, 25000 Sombor
Telefon: 434-350
E-mail: www.somborvaros.org