Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
URBANIZAM JP
Adresa: VENAC RADOMIRA PUTNIKA 18, 25000 Sombor
Telefon: 025/22-527, 025/23-170
E-mail: info@ubrs.rs
www.ubrs.rs