Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
JAVNA PREDUZEĆA
VODOKANAL
Adresa: BELOG GOLUBA 5, 25000 Sombor
Telefon: 464-222