Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KANCELARIJSKI MATERIJAL - TRGOVINA
EUROKOMERC OD
Adresa: PETRA DRAPŠINA 2, 25000 Sombor
Telefon: 26-944
  http://www.gereharkany.hu