Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
ARHITEKTONSKI ATELJE
DOMUS ARHITEKTONSKI ATELJE
Adresa: AVRAMA MRAZOVIĆA 13, 25000 Sombor
Telefon: 025/427-843