Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
KOŽNA GALANTERIJA - TRGOVINA
LA PERLA
Adresa: GRADSKA KUĆA LOK. 5, 25000 Sombor
Telefon: 421-463