Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
MESARA
FAGO MTR
Adresa: NIKE MAKSIMOVIĆA 15, 25000 Sombor
Telefon: 436-335