Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
MESARA
NATURAL
Adresa: FILIPA KLJAJIĆA 1, 25000 Sombor
Telefon: 422-799, 063/507-423