Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
MODNA TRIKOTAŽA - PROIZVODNJA
BUKOTEKS
Adresa: BUKOVAC 3B, 25000 Sombor
Telefon: 485-063