Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OSIGURANJE
DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND FILIJALA SOMBOR
Adresa: AVRAMA MRAZOVIĆA 1A, 25000 Sombor
Telefon: 23-551
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu