Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OSIGURANJE
KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE FILIJALA SOMBOR
Adresa: AVRAMA MRAZOVIĆA 1A, 25000 Sombor
Telefon: 464-100
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu