Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OSIGURANJE
MILENIJUM OSIGURANJE ADO BEOGRAD Filijala SOMBOR
Adresa: BATINSKA 1/I, 25000 Sombor
Telefon: 025/420-017, 063/8571-214, Faks: 025/420-406
E-mail: misso@ptt.yu
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu