Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
OSIGURANJE
TAKOVO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD PJ SOMBOR
Adresa: VENAC RADOMIRA PUTNIKA 1, 25000 Sombor
Telefon: 025/437-883, 025/25-181
E-mail: sombor@takovo-osiguranje.rs
www.takovo-osiguranje.rs
  GC Sombor
http://www.gereharkany.hu