Naziv firme ili delatnost:  Lokacija:
PARFIMERIJA
LA PERLA
Adresa: GRADSKA KUĆA LOK. 5, 25000 Sombor
Telefon: 421-463
  http://www.gereharkany.hu